Companyies d’assegurances

Faci la seva consulta gratuïtament, facilitant-nos les seves dades i el producte del qual desitja sol·licitar pressupost.

Allianz

Generali seguros

Zurich

Fiatc

Arag

Catalana Occident

Mussap

Mutua General de Seguros

Vital Seguro

Mutua Manresana

Europ assistance

 

Assegurances d'estalvi i inversions
Plans de jubilació
Plans de pensions
Unit links
Productes de renda fixa
Productes de renda variable
Fons d'inversió
Assegurances de particulars i petits negocis
Vehicle
Combinat de la llar
Assistència sanitària
Accidents
Equipatges
Vida
Comerços
Comunitats de propietaris
Embarcacions
Assegurances d'Empresa
Pime
Responsabilitat civil
Accidents col·lectius
Viatges empresa
Tot risc construcció
Desenal de la construcció
Pèrdua de beneficis
Transports
Crèdit