Empresa

En els moments actuals, en que la situació econòmica obliga a racionalitzar les despeses per intentar obtenir el màxim de rendibilitat, creiem que la contractació d'un bon assessorament és la inversió més rendible, que tothom pot fer. En la nostra línia de servei, avalada per mes de trenta anys d'experiència, estem en condicions d'oferir-li un complet assessorament en la creació d'una empresa, fiscal, laboral, comptable, mercantil, en assegurances i en seguretat social, també som administradors de finques i estem associats a una de les companyies de immobiliàries més important del país, Immobiliària Alfa, tot això amb un equip de professionals altament qualificats. Aquesta web l'hem feta per informar i donar-nos a coneixer arreu, de tots aquells serveis que estem en condicions de donar-los, els quals creiem que poden ser útils i del seu interès.

Restem a la seva disposició per ampliar i concretar tots aquells detalls que desitgin.