Nota legal

Els continguts de la pàgina web d'Assessoria Puig-reig, sl han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre la empresa als seus usuaris. Per això, la informació relativa als productes per a la seva comercialització, així com la informació d'àrees de negoci, o qualsevol altre tipus tindrà caràcter general i orientatiu i estarà subjecta a possibles canvis.

Assessoria Puig-reig adverteix que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o pot estar desfasada, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre qualsevol acció derivada del seu contingut, caldrà verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la empresa (Llobregat 1, 1r  08692 Puig-reig) Tel. 93.838 01 84 i els registres públics corresponents. En particular, la informació relativa al RD 515/89 de 21 d'abril, sobre Protecció als Consumidors quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges està disponible per als compradors a les oficines de l'empresa.

Assessoria Puig-reig rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per Assessoria Puig-reig o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web Assessoria Puig-reig i Immobiliària Alfa Puig-reig.

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l'autorització d'Assessoria Puig-reig és una infracció que castiga la legislació vigent.

Assessoria Puig-reig no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

En tot cas de controvèrsia que pogués derivar de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, Assessoria puig-reig usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital (Espanya).

 

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), Assessoria puig-reig els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable és Assessoria Puig-reig. El remitent podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, per a això cal dirigir-se a la direcció de la seu social:

 

ASSESSORIA PUIG-REIG

TLF.: 93 838 01 84

FAX: 93 838 05 02

Llobregat 1, 1 º

08692 Puig-reig

(Barcelona)

De conformitat amb el que preveu l'article 11 de la LOPD, en omplir el formulari de registre, donen el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser comunicades a qualsevol empresa o entitat en el capital social la qual o en la fundació de la qual participi Assessoria Puig-reig, per al seu tractament, amb la finalitat de dirigir-los informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis. De la mateixa manera, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeixen que la informació i les dades personals recollides són exactes i veritables.

Assessoria Puig-reig es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal ia utilitzar-les només per a les finalitats indicades, d'acord amb el que preveu l'"i, article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.