Administración de finques

 

Gestió de lloguers:

Assessoria Puig-reig administra tot tipus de lloguers (habitatges, locals comercials, locals industrials, naus, finques rústiques, etc.). L'administració va des de la confecció del contracte de lloguer, la tramitació de la fiança legal, el cobrament i posterior liquidació dels lloguers en les periodicitats pactades, el seguiment de l'estat de la finca llogada, solucionar les possibles incidències que es puguin donar durant el contracte, aplicar els increments que estiguin pactats en el contracte. També es fan les oportunes liquidacions d'impostos periòdics i/o anuals (I.V.A., I.R.P.F.) pels casos que ho requereixin i prèviament d'acord amb la propietat, que ho ha d'autoritzar per escrit.

 

Gestió de rebuts:

- Emissió de rebuts

- Intermediació

- Assessorament i representació

- Aplicar la legislació 

Gestió de comunitats:

El nostre departament de professionals especialitzats en aquesta tasca poden resoldre amb garanties les incidències que sorgeixen en una comunitat de propietaris. 

Som administradors de finques col·legiats, el que ens diferencia en la qualitat del servei que donem.

Entre d'altres els nostres serveis són:

- Constitució de comunitats 

- Pressupostos 

- Convocatòria i assistència a reunions 

- Contractes de serveis (ascensor, video-porter, telecomunicacions, neteja) 

- Obtenció del NIF 

- Legalització del llibre d'actes 

- Cobraments de rebuts periòdics calculats segons pressupost previ

- Estats de comptes anuals

- Gestió per reparacions d'avaries que puguin aparèixer

- Tramitació de sol·licituts de subvencions en cas de rehabilitació de l'edifici, etc.

- Gestió d'impagaments

Demani'ns pressupost sense compromís!