Administració de finques

 

Gestió de lloguers:

Assessoria Puig-reig administra tot tipus de lloguers (habitatges, locals comercials, locals industrials, naus, finques rústiques, etc.). L'administració va des de la confecció del contracte de lloguer, la tramitació de la fiança legal, el cobrament i posterior liquidació dels lloguers en les periodicitats pactades, el seguiment de l'estat de la finca llogada, solucionar les possibles incidències que es puguin donar durant el contracte, aplicar els increments que estiguin pactats en el contracte. També es fan les oportunes liquidacions d'impostos periòdics i/o anuals (I.V.A., I.R.P.F.) pels casos que ho requereixin i prèviament d'acord amb la propietat, que ho ha d'autoritzar per escrit.

 

Gestió de rebuts:

- Emissió de rebuts

- Intermediació

- Assessorament i representació

- Aplicar la legislació