Altres serveis

Assessorament Solucions arquitectòniques:

En l'estudi de projectes, ja sigui d'interiorisme o de projectes arquitectura oferim solucions arquitectòniques que permetin el màxim aprofitament dels espais, així com la utilització el més racional possible. Aquest punt inclou l'estudi dels accessos, l'avaluació de les distribucions més adequades, i en resum la màxima funcionalitat per a cadascun dels espais, distribuint els metres quadrats disponibles tenint en compte la seva utilitat, i la millor accessibilitat d'un punt a un altre.

Prèviament a l'inici del projecte, plasma en paper les grans línies mestres. Aquest és el projecte inicial, que incorpora esbossos i les característiques principals, ja sigui de disseny interiorista, arquitectura.

Projectes Basics i d'execució:

El projecte Basic, és per a iniciar el projecte amb una descripció de l'estat actual, i les intencions i plantejament de l'obra a fer, per a poder-la visar pel col·legi d'Arquitectes com a primer pas. Seguidament, es passa a fer l'executiu, on es completa el procés de realització, indicant les estructures i altres dades més tècniques.

Oferim els seus serveis d'arquitectura i interiorisme per a la construcció d'obra nova. Posant a la seva disposició tota la seva imaginació i experiència en construcció. Aconseguint des del primer dia edificacions pensades per a la seva finalitat, resultant còmodes i accessibles, en les que a més s'hi incorporen detalls de modernitat i exclusivitat.

Realització d'obres menors i majors:

Atenent al grau d'actuació estructural, les obres es qualifiquen com a majors i menors. Estem capacitats amb tècnica i tecnològicament per a oferir els seus serveis en ambdós casos. Per tant, tant pot fer la reforma d'una cuina com d'edificis sencers.

Reformes – rehabilitació i restauració:

Reformar es adequar espais a les necessitats actuals de l'usuari, oferim l'actualització o bé formació de nous espais, avaluant-ne la utilitat que es té prevista per a incorporant-hi aquells elements arquitectònics o bé de disseny necessaris per a convertir-lo en un lloc el més adequat i còmode possible per a la finalitat que s'hi ha assignat.

Oferim els seus serveis per a plantejar i executar projectes de recuperació de façanes d'edificis protegits i de patrimoni catalogat, així com també la reforma d'edificis per a poder-los fer habitables o adequar-los per a usos comercials i/o professionals.

Seguiment d'obres:

En el transcurs de les obres, ja sigui nova construcció, reformes, remodelacions o restauracions d'edificis, cal fer un control de la correcta execució de l'obra, dels materials emprats, etc. som consients de la importància d'una correcta planificació de les revisions d'obra i les du a terme amb la màxima diligència i respecte als terminis marcats.