Comptable

La nostra àrea comptable li ofereix un ampli assessorament sobre la mecànica d'aplicació del Pla General de Comptabilitat i els criteris fiscals que graven el seu resultat econòmic.

El Capital Social, els documents i llibres comptables, criteris de valoració, existències, "leasing", subvencions, ingressos, vendes, despeses de personal, amortitzacions, etc. Tot el que per a vostè pot ésser un dubte nosaltres li expliquem d'una manera fàcil i entenedora.

 

  • Vol crear una empresa? 
  • Quin tipus d'empresa requereix com empresari o persona física?
  • Quins tràmits cal seguir per constituir una empresa?
  • Quins llibres són necessaris? 
  • Com s'ha de portar la comptabilitat? 
  • Quines obligacions fiscals s'han de complir? 

Totes aquestes preguntes i moltes altres que vostè es pot formular tenen una resposta en el nostre departament Fiscal – Comptable – Mercantil, on l'assessorarem i li realitzarem tots els tràmits necessaris que requereix la seva empresa, des de la posada en funcionament a les obligacions registrals i formals, així com les declaracions fiscals.