Jurídic

Dret civil

 • Separacions matrimonials i divorcis.
 • Arrendaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Responsabilitat civil.
 • Accidents de tràfic.
 • Circulació, multes.
 • Declaracions de domini.
 • Aceptacions d'herència.
 • Tuteles.
 • I altres actuacions en matèria civil.
   

Dret laboral

 • Acomiadaments.
 • Extincions voluntàries del contracte.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions de danys i perjudicis.
 • Accidents laborals.
   

Dret penal

 • Denúncies per faltes de lesions.
 • Querelles per delictes de lesions.