Cèdules d'habitabilitat i Certificat energètic

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat d'un immoble és el document que certifica la seva idoneïtat per al seu ús com a habitatge, i actualment ésnecessari per a realitzar moltes gestions relacionades amb la compra i ocupació d'un habitatge, com és demanar una hipoteca odonar-se d'alta de la llum .

Per obtenir una cèdula d'habitabilitat, només cal que es posi en contacte amb nosaltres. En breu passarem a certificar l'habitatge,lliurant la certificació d'habitabilitat i tramitant el mateix dia la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat.

Per obtenir la cèdula d'habitabilitat, cal que l'immoble estigui registrat com a habitatge. Si no és així, ha de legalitzar el canvi d'ús.

 

Tramitació i gestió: Certificació Energètica d’Edificis: 

El Certificat d’Eficiència Energètica és obligatori en els habitatges d’obra nova des del 2007, però a partir del gener de 2013 també ho és pels edificis existents.

Els habitatges hauran de comptar amb un Certificat Energètic que informi al futur comprador o llogater sobre el consum o l’eficiència energètica de la construcció, que s’indicarà mitjançant una etiqueta energètica com la que tenen els electrodomèstics.

D’aquesta manera, juntament amb els metres quadrats, la ubicació o el preu de l’immoble, qualsevol anunci de venta o lloguer d’un habitatge haurà d’incloure també la seva classificació energètica (és a dir, si és del tipus A –menor consum energètic- o del B,C,D,E,F o G –major consum).

Qui sol·licita el certificat?

Sol·licita el Certificat d’Eficiència Energètica el propietari de l’habitatge que el vulgui vendre o llogar.

Quina validesa té el certificat?

El Certificat d’Eficiència Energètica té una validesa de 10anys.

Quins factors es tindran en compte?

Els factors que el tècnic tindrà en compte per certificar un immoble són, a grans trets, l’envoltant de la construcció (aïllament, orientació i estanquitat), les necessitats energètiques (climatització, aigua calenta sanitària i il·luminació) i les fonts energètiques (biomassa, geotèrmia, panells solars tèrmics o fotovoltaics, eòlica…).

A partir de l’anàlisi de tots aquests factors, el tècnic determina quin és el nivell d’emissions de diòxid de carboni per metre quadrat de l’habitatge i, en conseqüència, quina classificació energètica li correspon.

És necessari obtenir una qualificació determinada?

No és necessari aconseguir una qualificació determinada per vendre o llogar un habitatge. Es tracta d’una etiqueta informativa pels futurs compradors o llogaters. Això sí, la finalitat és premiar les construccions de millor qualificació. En aquest sentit, comptar amb una A serà un valor afegit per l’immoble.

Què inclou el certificat?

El certificat inclou un informe tècnic que especifica les millores que es podrien implantar per millorar la classificació energètica, com pot ser la substitució de finestres i millores en el sistema de climatització. Aquesta inversió s’amortitzarà en l’estalvi energètic

L’Etiqueta Energètica

Cada habitatge disposarà d’una etiqueta semblant a la dels electrodomèstics que informarà de la seva eficiència energètica. Els habitatges més eficients tindran la classificació A i, els menys eficients, la G. Un habitatge amb qualificació A pot gastar entre un 70 i un 90 % menys que un habitatge amb qualificació G i mantenir els mateixos nivells de confort.

Cal recordar que tot i que el projecte de reial decret pel que es va aprovar el procediment bàsic de la certificació energètica dels edificis contemplava que a partir del dia 1 de gener de 2013 seria vigent, la llei encara no ha entrat en vigor.